برگزار کننده کنفرانس:

 کنفرانس بین المللی علوم ورزشی 2017 در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال با همکاری مجله فیزیولوژی ورزشی کابردی IJAEP  و با همکاری انجمن AESA برگزار میگردد.

 

ریاست کنفراسن:

پروفسور عباسعلی رستمی، ریاست دانشگاه شمال

 

دبیرکل کنفرانس:

دکتر علیرضا امانی

 

دبیر اجرایی:

دکتر سعید امیرنژاد

 

دبیران علمی:

دکتر طاهر افشارنژاد، دکتر سعید امیرنژاد، دکتر محمد رضا اسماعیلزاده طلوعی، دکتر علیرضا امانی

 

کمیته علمی کنفرانس و داوران:

دکتر حسن صادقی

دکتر مرتضی طیبی

دکتر حسین علوی

دکتر علیرضا براری

خانم دکتر عباسی

دکتر عبدی

دکتر حسین زاده

دکتر سیاوش خداپرست

دکتر حیدر ساجدی

دکتر حسینی مقدم (حقوق ورزشی)

 

کمیته علمی بین المللی

کلیه مقالات بین المللی توسط تیم ادیتوری مجله بین المللی IJAEP داوری میگردند

 

 

کمیته اجرایی:

امیر بهی

رسول شاکری

ساجد اسلامیان

امید مصطفوی

 

 

 این صفحه همچنان به روز میشود....