برگزار کننده کنفرانس:

 کنفرانس علوم ورزشی و یافته های کاربردی  در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال با همکاری مجله فیزیولوژی ورزشی کابردی IJAEP  و با همکاری انجمن AESA برگزار میگردد.

 

ریاست کنفراسن:

پروفسور عباسعلی رستمی، ریاست دانشگاه شمال

 

دبیرکل کنفرانس:

دکتر علیرضا امانی

 

دبیر اجرایی:

دکتر سعید امیرنژاد

 

دبیران علمی:

دکتر محمد حسین رضوی، دکتر طاهر افشارنژاد، دکتر سعید امیرنژاد، دکتر محمد رضا اسماعیلزاده طلوعی، دکتر علیرضا امانی

 

کمیته علمی کنفرانس و داوران:

دکتر راحله غفاری

دکتر ایمن رضوی

 دکتر حسن صادقی

دکتر مرتضی طیبی

دکتر حسین علوی

دکتر علیرضا براری

خانم دکتر عباسی

دکتر عبدی

دکتر فرزام فرزان

دکتر مرتضی دوستی

دکتر حسین زاده

دکتر سیاوش خداپرست

دکتر سید جعفر موسوی

دکتر فرشاد امامی

دکتر وحید شجاعی

دکتر نصرالله محمدی

دکتر حسینی مقدم (حقوق ورزشی)

دکتر محمد نبی پور (حقوق ورزشی)

 

مدیر رسانه ای:

دکتر مصطفی مقدس

 

کمیته علمی بین المللی

کلیه مقالات بین المللی توسط تیم ادیتوری مجله بین المللی IJAEP داوری میگردند

 

 

کمیته اجرایی:

امیر بهی

رسول شاکری

ساجد اسلامیان

امید مصطفوی

 

 

 این صفحه همچنان به روز میشود....