هزینه ارسال هر مقاله برای نویسنده مسئول: 250 هزار تومان

 

هزینه هر مقاله در این کنفرانس 250 هزار تومان میباشد و برای مقالات بعدی هزینه 150 هزار تومان خواهد بود. (بسته سی دی و کیف تنها برای یک مقاله تقدیم خواهد شد)

توجه مهم: شرط تخفیف مقالات بعدی این است که نویسنده مسئول در همه مقالات یکی باشد

 

به شرکت کننده های حضوری کیف، سی دی و گواهی شرکت در محل برگزاری اهدا خواهد شد و در عین حال یک وعده نهار نیز شامل شرکت کننده های حضوری میگردد.

شرکت کننده های غیر حضوری میتوانند سی دی و گواهی شرکت خود را به صورت پستی دریافت نمایند. به این دسته از شرکت کننده ها کیف تعلق نیمگیرد.

هزینه اقامت و حمل و نقل بر عهده شخص شرکت کننده میباشد و دبیرخانه کنفرانس مسئولیتی از این بابت متقبل نخواهد شد.

در صورتی که همکاران هر مقاله قصد داشته باشند گواهی مقاله اضافی دریافت نمایند بایستی 60 هزار تومان بابت هر گواهی پرداخت نمایند که نویسنده مسئول مقاله  میتواند در روز کنفرانس از دبیرخانه کنفرانس دریافت دارد (در زمینه نحوه ارسال پستی نیز از روز شنبه 3 تیر اطلاعیه میزنیم). همکاران و یا شرکت کننده های مقاله در صورتی که قصد داشته باشند به صورت حضوری در کنفرانس حضور داشته باشند به ازای هر نفر بایستی 250 هزار تومان پرداخت گردد که این مبلغ شامل کیف کنفرانس، سی دی و یک وعده نهار در محل کنفرانس میباشد.

 توجه: در صورتی که هزینه مقاله ای در موعد مقرر پرداخت نشده باشد کنفرانس مسئولیتی در قبال قرار گرفتن مقاله در سی دی نخواهد پذیرفت

اطلاعات بیشتر برای چاپ مقالات در مجلات را در این لینک میتوانید کسب فرمائید
http://2017.aesasport.com/fa/2016-05-31-06-08-50/168-isi.html

هزینه شرکت در کارگاههای جانبی در این بخش میباشد که هم اکنون میتوانید در آنها ثبت نام فرمائید