به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس میرساند که برنامه کارگاهای مختلف برای روزهای کنفرانس به زودی اعلام میگردند. لازم به توضیح میباشد که  کلیه کارگاهای کنفرانس زیر نظر انجمن AESA  بوده و امتیاز بین 5 تا 10 به هر کارگاه داده میشود. اطلاعات بیشتر در مورد کارگاهها به زودی اطلاع رسانی میگردند.