با سلام و احترام

شرکت کننده های محترمی که هزینه شرکت در کنفرانس را پرداخت نموده اند اعم از شرکت کننده های حضوری و یا غیر حضوری در صورتی که متقاضی دریافت کپی اضافی از گواهی هستند میتواند از طریق فرم زیر درخواست خود را ثبت و هزینه مربوطه را پرداخت نمایند. آخرین فرصت برای سفارش گواهی اضافی تا روز سه شنبه 6 تیر ماه میباشد.

توجه: با توجه به اینکه در هر گواهی اسامی همه شرکت کننده ها نیز ثبت میشود شما میتوانید از گواهی صادر شده که به شما تحویل داده میشود کپی رنگی بگیرد و در این صورت هزینه کمتری برای شما در بر خواهد داشت.

گواهی برای شرکت کننده های حضوری تحویل نویسنده مسئول و یا نماینده او میشود

گواهی برای شرکت کننده غیر حضوری به آدرسی پست میشوند که در زمان پرداخت هزینه مقاله ثبت شده است

* هزینه چاپ هر عدد گواهی اضافی از سوی این دبیرخانه 50 هزار تومان میباشد

 

سفارش پرینت اضافی (اینجا را کلیک فرمائید)