صفحه اصلی وب سایت www.2017.aesasport.com    
emai: info@aesasport.com telegram: @academy2100    
فرم پرداخت http://2017.aesasport.com/fa/2017-06-05-06-00-11.html    
نام و نام خانوادگی عنوان مقاله کد نوع پذیرش
Sedigheh Moghaddam IMPROVEMENT OF PHYSICAL FITNESS IN SCHOOL ADOLESCENT GIRLS IN A COMBINED PROGRAM OF THREE MONTH AEROBIC STEP EXERCISE ALONG WITH DAIRY PRODUCT INTAKE 3446 سنخنرانی انگلیسی
Somayeh Sadat Tavafzadeh EFFECTS OF CESSATION OF JUMPING EXERCISE AND HONEY SUPPLEMENTATION ON BONE METABOLISM MARKERS AND ANTIOXIDANT STATUS IN YOUNG FEMALE RATS 9304 سخنرانی انگلیسی
Safaa A Ismaeel Rationing Training Load according to the Nature of the Prevailing Muscular Work and its Effect on the Functional adaptation, Specific Strength and Snatch Achievement for Weightlifters at (14-16 year-old) 5090 سخنرانی انگلیسی
Safaa A Ismaeel A compressive study between jump vs land phase by some biomechanics and EMG variables during spike in volleyball 5835 سخنرانی انگلیسی
Daniel Tarmast Metabolic Responses to Sago, Soy and Sago+Soy Combined Supplementations during Endurance Cycling Performance Followed by Time Trial Performance in the Heat 0333 سخنرانی انگلیسی
Mehdi Khazaeli Gesture based Human Computer Interaction for Athletic Training 9066 سخنرانی انگلیسی
Khaothin Thawichai Six Point Specific Movement Training on Agility in Badminton Players 1357 سخنرانی انگلیسی
Pornthep rachnavy Kinematics Analysis of Muay Thai Knee Techniques 6860 سخنرانی انگلیسی
Ali Tekin The Physical Motoric and Psychosocial Outcomes of Tae-Bo Program in University Female Students. 1944 سخنرانی انگلیسی
May Ali Aziz The effect of jumping drills different weights in your endurance and some biomechanics ’ variables in the completion of in race 400 meters 4580 سخنرانی انگلیسی
Yanuar dhuma ardhiyanto THE ATTEMPT OF IMPROVING SOCCER BOUNCING STRIKE OUTCOME USING WEIGHT TRAINING AND KINETIC BANDS IN THE STUDENTS ... 9484 سخنرانی انگلیسی
Hayder jappar zeara whight lifting trining 1930 سخنرانی انگلیسی
Akram hussein aljanabi Analysis Albiomechanic for handball players using piosyn system 7889 سخنرانی انگلیسی
MOHAMAD FAJAR BIN MOHAMED KASIM EFFECTS OF FUNCTIONAL STRENGTH TRAINING (FST) ON POWER AND STRENGTH BY CARRYING LOAD AMONG ELITE ATHLETES 9222 سخنرانی انگلیسی
Stevo Popovic Body Height and its Estimation Utilizing Foot Length Measurements in Kosovan Adults: National Survey 0835 سخنران کلیدی
Taher Afsharnezhad Repetitive strain Injury and Aging: Is Resistance Training Strategy Helpful? 8696 سخنران کلیدی
راحله غفاری تفاوت اثر 8 هفته تمرین در آب، تمرین در خشکی و تمرین ترکیبی آب و خشکی به روش بوردنکو بر توانایی راه رفتن زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) 9346 سخنران کلیدی
مقداد نظری مسئولیت مدنی مالکان و مدیران ورزشگاهها 5265 سخنرانی
سیدهادی پژومان بررسی تعامل میان ورزش و محیط زیست در تحقق حق بر سلامت 2999 سخنرانی
حسین رنجبر ادله مشروعیت اعمال مجرمانه حین عملیات ورزشی و  شرایط تحقق آن 9752 سخنرانی
Shahram Shafiezadeh The impact of Social entrepreneurship on organizational performance with emphasis on the mediating role of organizational trust 0322 سخنرانی
Amir Behi Effect of High Intensity Interval Training with Blood Restriction on Power Endurance and Body Fat 4427 سخنرانی
Omid Mostafavi The effect of a period of self-care interval aerobic exercises using the smart application of telehealth on Fibrynogen levels, VO2max and some factors of... 0478 سخنرانی
عظیمه ایزدی The Effects of 4 weeks beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) supplementation on body composition, inflammatory response and muscle damage after eccentric exercise in untrained males 2728 سخنرانی
معصومه کلاته سیفری (نویسنده مسئول) عوامل موثر بر  انتخاب تجهیزات ورزشی با نام تجاری تقلیدی با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری 3322 سخنرانی
امید یعقوب پور یکانی تاثیر یک دوره تمرین HIIT و مکمل سازی BCAA بر غلظت لاکتات و آمونیوم در مردان غیر ورزشکار 3491 سخنرانی
سمیرا یوسفی Effect of aerobic training on index of obesity and lipid profiles and metabolic syndrome in older obese women 8410 سخنرانی
غزاله بهروزی بررسی مقایسه اثر دو نوع فرود از سراشیبی با استراحت و بدون استراحت بر شروع تاخیری درد عضلانی، آنزیم کراتین کیناز و توان کوهنوردان آماتور 6081 سخنرانی
نيلوفرمحمودى مقدم تدويين استراتژى ورزش همگانى 3643 سخنرانی
Seyede Amene Azarmehr The effect of 8 weeks of Circuit Resistance Training on Glycaemic control  and body composition in women over age 50 with diabetes mellitus type 2 7253 سخنرانی
فردین بختیاری ارتباط سبک رهبری تحول گرا  مربیان با جوانگیزشی و تحلیل رفتگی ورزشکاران نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران 6564 سخنرانی
Hassan Gharekhani Compare the Perspective of Based on Experts Opinion Zanjan Province Badminton Sport in Relation to the Factors Affecting Financial Support Development 4820 سخنرانی
مریم فانی Effect of exercise on depression through PGC1α/Fndc5,Irisin 1828 سخنرانی
شمامه زمانی An Investigation of the Current Obstacles in Investment by private Sector in production of sports Equipment's and related devices 8627 سخنرانی
امیر حضرتی تغییرات الکترومیوگرافی و هم انقباضی سینرژیست پس از غوطه وری در آب سرد به دنبال یک فعالیت شدید در دختران کاراته کار 1997 سخنرانی
حسن فهیم دوین Investigating sport tourism strategic position in rural regions of  northern  Khorasan province 4812 سخنرانی
احسان اسداللهی تاثیر ابزارهای تبلیغاتی بر انتقال هویت برند از دیدگاه مصرف کنندگان ورزشی در ليگ برتر فوتبال كشور 3795 سخنرانی
سمانه فقیهی بررسی اثر غوطه وری در آب سرد بر ریکاوری توان بی هوازی و تعادل پس از مسابقه در بانوان کاراته کار جوان 0732 سخنرانی
حسن شفیع زاده شناسایی موانع موثر بر توسعه و رشد ورزش کبدی بانوان در ایران 8073 سخنرانی
Helen Zandian Assessing of Shin splints relationships between knee deformity and anterior and posterior Tibialis muscles strength 1854 سخنرانی
Alireza Rabbani Comparison of the physical fitness of Iran premier league soccer players in youth and adult age categories 6765 سخنرانی
سمانه محمدی محمدیه مقایسه اثر تمرینات 11+ با تمرینات ترکیبی (11+ و حس عمقی) بر تعادل پویای دانش آموزان دختر 9 تا 13 سال 4591 سخنرانی
محمد  سنایی تأثیر ورزش‌های آبی- ساحلی برصنعت گردشگری شهرستان نوشهر 1717 سخنرانی
مهدی باباییان فینه ارتباط بین هویت ورزشی با تعهد ورزشی و تحلیل رفتگی ورزشکاران پارالمپیکی   جمهوری اسلامی ایران 9663 سخنرانی
مریم اسلام دوست بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه بازاریابی باشگاه ملوان انزلی 1842 سخنرانی
سیده عاصفه حسینی The relationship between , Emotional intelligenceand  the ways coping stress in sport students 1941 سخنرانی
اعظم ابراهیمی Explaining a conceptual model for sport entrepreneurship development in Iran 0315 سخنرانی
سيدحسن حسيني مقدم مسئوليت مدني ناشي از تصميمات سوء داوران در قلمرو ورزش 3142 سخنرانی
روح الله حق شناس گتابی اثرات یک دوره کوتاه مدت تمرینات تناوبی با شدت بالا(HIIT) بر سطوح هیپو گزانتین-گوانین فسفوریبوزیل ترانسفراز( HGPRT ) سرمی و برخی متغیرهای چرخه پورین نوکلئوتیدها 7095 سخنرانی
مرضیه سدیدی مقایسه تاثیر تمرینات یوگا و بازی های اصلاحی براستقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی تنه و  زاویه کوب دختران مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری به روش فتوگرامتری 1831 سخنرانی
شیما بذرافشان ارتباط بین سرمایه فکری و مدیریت دانش با اثر میانجی اخلاق حرفه ای در هیات های استانی کبدی در ایران 4211 سخنرانی
Ramin Beyranvand بررسی و مقایسه تاثیر تمرینات آبی در دو عمق مختلف بر پیشگیری از عدم تعادل سالمندان 2663 سخنرانی
محمد نبي پور مسئوليت كيفري ورزشكار خاطي نسبت به تماشاچيان 4184 سخنرانی
فائزه علیزاده مقایسه اثر موسیقی تصویری و بدون تصویر بر فاکتورهای عملکردی در یک برنامه تمرین هوازی پیش رونده 1816 سخنرانی
sarvin salar Effects of 8-week core stability training program on lumbar-pelvic function and static and dynamic balance in children with autism  spectrum disorders 8660 سخنرانی
فریباپورکرمعلی مقایسه‌ی تأثیر تمرینات تقویتی عضلات چهارسر رانی با تمرینات کششی عضلات دو قلو و نعلی بر تعادل ایستا و پویای بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی 6604 سخنرانی
نسیم فروغی فرد مقایسه میزان آگاهی از حقوق ورزشی دبیران تربیت بدنی زن شهرستان ارومیه 2419 سخنرانی
علیرضا براری Interactive effect of Saffron extracts and aerobic training on Glutathione Peroxidase (GPX) and Malondialdehyde (MDA) in men with type2 diabetes. 0922 سخنرانی
Aref Habibi Maleki The effect of upper body resistance training with different intensities on the testosterone to cortisol ratio in untrained men 8116 سخنرانی
بهادر عزیزی Examining Spirituality and Responsible Mountaineering Behaviour on Borneo’s Mount Kinabalu 1441 سخنرانی
Ayyub Babaei Effect of eight weeks resistance training on hippocampus BDNF and bFGF of elderly male rats 8303 سخنرانی
Rasoul Tarighi Identify of Effective Factors on Development of Electronic Marketing Capability in Professional Sport of  Ir. Iran 7467 سخنرانی
Aboozari, Nazanin Effect of single bout of continuous exercise and high intensity interval exercise on HIF-1α and TNFα levels in adipose tissue of obese male Wistar rats 0487 سخنرانی
نادر حامدچمن IGF-1 – GH, HPA AXIS, Body Composition and Strength changes to chronic supplementation with β-Hydroxy- β-Methyl Butyrate (HMB) And Complex Training in Elite Basketball Players Aged 19-26 Years Old 5603 سخنرانی
فرناز فخری تأثیر تجارت خارجی کالاهای ورزشی بر رشد اقتصادی ایران 5571 سخنرانی
حسن صفی خانی تأثیر 8 هفته ماساژ درمانی و کنزیوتیپ بر میزان درد مچ پای ورزشکار مبتلا به شین اسپیلنت 7542 سخنرانی
Vajiheh Javani Sport Branding Model by Strategic Thinking approach in Iran 5201 سخنرانی
رسول شاکری مقایسه اثر تمرین پلیومتریک با و بدون تمرین اینتروال شدید بر روی استقامت در توان و توان انفجاری و توان بی هوازی دانش آموزان پسر 15 تا 17 سال 0059 سخنرانی
مریم نورشاهی نقش مخرب الکل در هایپرتروفی عضلانی 7369 سخنرانی
سحر عسکری منش بررسی ارتباط بین مولفه های ثبات مرکزی و زمان شنای 50 متر کرال سینه و کرال پشت در مردان شناگر 7614 سخنرانی
Mahmoud Hesar Koshki Compare and Evaluate Effect of One Session Wrestling Exercise on Some Indicators of Purine Nucleotide Cycle in Young Wrestlers 6587 سخنرانی
Azam Mollanovruzi Effects of 6 Weeks Aerobic Training with Hard Intensity on Gloucose and Insulin Restistance in Obese or Overweight Women 1275 سخنرانی
سحر صفری صدقی اثر تعداد جلسات متفاوت تمرین مقاومتی با بار حجمی برابر بر هایپرتروفی، حداکثر قدرت و استقامت عضلانی در زنان تمرین‌کرده 6334 سخنرانی
سیده فاطمه فاطمی preventive effect of 6 weeks resistance training on the levels of klotho in the brain tissue of female lewis rats with experimental autoimmune ensephalomyelitis 5053 سخنرانی
Ameneh pourrahim The interactive effect of aerobic-resistance exercise and estrogen replacement therapy on visceral adipose tissue, serum omentin-1 concentration, insulin resistance and lipid profiles in ovariectomized rats 2395 سخنرانی
سمانه عالی بیرانوند حقوق ورزشی و مسئولیت کیفری آن در قوانین موضوعه ایران 4530 سخنرانی
Mahshid Noroozian Does “FIFA +11 kids” injury prevention program has effect on the young children football players` spine curvatures? 5220 سخنرانی
دکتر خدیجه ایران دوست TOFI In depressed Women with Sedentary life Style 3900 سخنرانی
محسن نیازی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و پلایومتریک بر برخی شاخصهای فشار اکسایشی و ظرفیت ضد اکسایشی بازیکنان 15 تا 17 سال فوتبال 7934 سخنرانی
عبدالله مصلحی تبيين دلبستگی شغلی بر اساس هویت بخشی سازمانی و امنیت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران 0890 سخنرانی
مصطفی طهماسب پور شفیعی ارزیابی آمیخته بازاریابی(p 7) لیگ برترفوتبال مازندران ازدیدگاه مدیران ستادی ادارات کل ورزش وجوانان استان و مربیان تیمهای لیگ برتر 3004 سخنرانی
Tahereh Bagherpour Comparison of Twelve-Weeks Aerobic and Brailletonik Exercises on Blood Pressure and Heart Rate among Inactive Female 7510 سخنرانی
عظیم صلاحی کجور Modeling the impact of organizational climate on innovativeness in the offices of Sport and Youth Mazandaran 7855 سخنرانی
Bahare Mansouri Boroujeni Effect of Transverse Friction on Wheelchair Users' Impingement Syndrome 2608 سخنرانی
سید علی اکبر محمودی Comparative investigation of effect of 6 weeks exercise and acupuncture on pain, and joint dysfunction and quality of life inpatients with knee osteoarthritis in Sports Medicine clinics 8824 سخنرانی
Allahyar Arabmomeni Variation of Plasma Lactate Level and Lactate Dehydrogenase Enzyme Activity in Aged Rats Following Exercise Training 1372 سخنرانی
Ali Sajedi The relationship between intellectual capital and social capital with organizational performance in Ministry of sports and Youth Islamic Republic of Iran 3914 سخنرانی
فاطمه زیرراهیان اثر عصاره آبی میوه زرشک دانه دار کوهی به همراه تمرین اینتروال هوازی و بی تمرینی  بر نیمرخ لیپیدی  مردان میانسال شهرستان دامغان 1226 سخنرانی
Saeid Bahiraei The effect of a selective combined training program on motor performance, balance and muscle strength in boys with Down Syndrome (DS) 5029 سخنرانی
فاطمه مرادی Effect of regular exercise on consequences of chronic psycho- social stress in isoproterenol induced heart failure in rat 8831 سخنرانی
نسرین مرجمگی تاثیر یک دوره تمرینات ترکیبی بر عملکرد تکواندوکاران مرد مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی مزمن بر اساس پروتکلNASM 5548 سخنرانی
Nasser Rahimi The Effects of Aerobic Exercises and 25 (OH) D Supplementation on GLP1,  DPP4 Level ,Glycemic Indexes and Insulin Resistant in Type II Diabetic Patients 2866 سخنرانی
علیرضا زمانی نوکاآبادی بررسی و اولویت بندی انگیزه‌های حضور تماشاگران در مسابقات فوتبال 8783 سخنرانی
علی کشتی آرای مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات یوگا و تراباند بر تعادل داینامیک مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس 5520 سخنرانی
zeinab alikiani The effects of Pilates exercise and caraway supplementation  on the levels of prostaglandin E2 and perception dysmenorrhea in adolescent girls non-athlete 0530 سخنرانی
مهردادفتحی بررسی اثرهشت هفته تمرین همزمان استقامتی تناوبی _ مقاومتی و استقامتی تداومی  _ مقاومتی برتغییرات D-dimer و نیمرخ لیپیدی درزنان دارای اضافه وزن 2287 سخنرانی
محمد موسایی پاسخ CK، MDA  و LDH  به یک جلسه انقباض برونگرا متعاقب مکمل سازی زعفران در مردان فعال 5279 سخنرانی
زهرا گواهی مسئولیت مدنی عوامل ورزشی درصدمات وخسارات وارده 3143 سخنرانی
اعظم سلامت مقایسه ی تاثیر تیپینگ و ارتز بر سطوح تعادلی زنان هندبالیست با اسپرین مزمن مچ پا 3683 سخنرانی
rezaebrahimi Designing and explanation of a model for sport tourisms’ loyalty of horse racing in Golestan province 4460 سخنرانی
محمود اصل محمدی زاده اثر دوازده  هفته تمرین اینتروال با شدت و مدت مختلف بر تغییرات آنزیم های کبدی نوجوانان دختر و پسر چاق مبتلا به کبد چرب 7214 سخنرانی
سید محمد علی یثربی تاثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی شنا بر وسپین  و چربی زیرپوستی دختران 2047-2 سخنرانی
Mohsen Jafari The effects of cardiac rehabilitation on ABCG8 gene expression in PBMN and lipid profile in middle aged men after CABG 5639 سخنرانی
عاطفه ده‌پناه مسئولیت مدنی مربیان در عملیات ورزشی 3168 پوستر
احسـان نعمتـی «جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی ورزشکار در برابر باشگاه ورزشی» 9441 پوستر
Seyed Mohammad Hossein Razavi The roll of sports tourism on state of the infrastructure, facilities and sports tourism facilities and offer appropriate solutions 2672 پوستر
Seyed Mohammad Hossein Razavi Pathology of the situation of Iran sport tourism and providing the right solution 0023 پوستر
سیدحسین علوی بررسی اثربخشی مدیران ورزشی و غیرورزشی از طریق مسئولیت¬پذیری اجتماعی سازمان 9974 پوستر
فهیمه کلانتری (بررسي همبستگي رضايت شغلي با سلامت جسماني و رواني کارکنان زن دانشگاه سمنان ) 3518 پوستر
محمد خسروی قوشه بلاغ بررسی چالشها و فرصت های ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی 0432 پوستر
عظیمه ایزدی Eating disorders risk and its relation to depression and body dissatisfaction among Iranian females participating sports clubs 1913 پوستر
بهنام مهدوی تأثیر مقدار تمرین و برنامه¬ریزی تمرین در اکتساب، انتقال و یادداری مهارت¬های شوت بسکتبال با برنامه حرکتی متفاوت 7227 پوستر
محمد خسروی قوشه بلاغ تأثیر 12 هفته تمرینات بدنی منتخب بر خودتوصیفی بدنی و اضطراب اجتماعی دانشجویان دارای چاقی شکمی 7255 پوستر
محمدعلی کهن پور تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره¬ای همراه با مصرف عصاره گیلاس بر نیمرخ ریز ذرات لیپوپروتئینی مردان چاق 6967 پوستر
محمدعلی کهن پور تاثير عصاره گیلاس بر فاکتورهای التهابی  IL-1وTNF-a  ناشی از یک وهله فعالیت مقاومتی در مردان غیر ورزشکار 6252 پوستر
Hojjat Mohammadi Moghani Identification and Ranking the Government's Economic Roles in the Process of Devolution Sport to the Private Sector 6191 پوستر
دکتر حسن فهیم دوین رابطه علی سرمایه اجتماعی با اثر بخشی سازمانی با  نقش میانجی روحیه داوطلبی کارکنان در  اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان 0840 پوستر
مینا جوانمرد بررسی سطح روحیه و  انگیزه توفیق طلبی کارآفرینانه در دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت‌بدنی دانشگاه‌های استان مازندران 5098 پوستر
راضیه کریم زاده بررسی ناثیر هشت هفته تمرینات کگل بر کمردرد زنان باردار نخست زا 1271 پوستر
صغری سجودی مقایسه تاثیر 8 هفته تمرینات الاستیک، مقاومتی و پلایومتریک بر ظرفیت بی هوازی بسکتبالیست ها 1884 پوستر
غلامرضا مازندرانی بررسی عوامل موثر ب جذب اسپانسر در ورزش کبدی از ديدگاه ورزشكاران كبدي استان گلستان (مطالعه موردي: ورزشكاران كبدي استان گلستان) 4455 پوستر
حمیده طاولی تاثیر مکمل سازی عصاره توت فرنگی بر شاخص¬های آسیب عضلانی و ظرفیت ضد اکسایشی بعد از یک فعالیت وامانده ساز برونگرا، در زنان فعال 1723 پوستر
معصومه حبیبی نژاد Comparative study of the tourism industry in the world and developing countries in terms of economic and Sports 3118 پوستر
هومن اردوخانی Analysisof Effective Factors on Quality of Work Life in Physical Education Central Office’s Employees in Yazd Province 3115 پوستر
Elham Karampour The Effects Of 12 Weeks Of High Intensity Interval Training And Hypoxia High Intensity Interval Training On Hematology Of Young Girls 2896 پوستر
حمیده طاولی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی هرمی و هرمی واژگون بر دفع ادراری سدیم و پتاسیم زنان جوان 6044 پوستر
vahideh jafarzadeh harzand The Comparison of two type of corrective exercise with and without physioball on range of motion and strength of selected muscles in students with round shoulder. 7527 پوستر
vahideh jafarzadeh harzand The Comparison of two type of corrective exercise with and without active self correction on upper cross syndrome 3946 پوستر
Mohammad Sadegh Khoshnam The Effect of 12 Weeks of Aerobic Training on Inflammatory Markers in Elderly Men 0195 پوستر
مریم سلطان زاده بررسی مقایسه‌ای تاثیر خودگفتاری آموزشی بر یادگیری مهارت های حرکتی ظریف و درشت 5195 پوستر
علی پریدار سنجش کارآفرینی اجتماعی ورزشکاران حاضر در مسابقات Free Kabaddi 2556 پوستر
فرح فروغیان بررسی وضعیت مدیریت ریسک پذیری در اماکن ورزشی 8614 پوستر
کبری تلخی کله بان بررسی میزان شیوع ناهنجاری های شایع اسکلتی عضلانی در دانشجویان دانشگاه ارومیه 9480 پوستر
Mohamad Hasani Comparison of affection of resistant training with blood flow restriction and traditional method on hormonal responses among young male body builders 4128 پوستر
حسن فهیم دوین Confirmatory factor analysis of factors affecting volunteers’ cooperation continuity in university sport associations 2708 پوستر
هومن اردوخانی تعیین قابلیت ابعاد شخصیت در پیش بینی رضایت ورزشی و غیبت در ورزشکاران حرفه¬ای شهر تهران 5030 پوستر
حسن فهیم دوین Investigating the Relationship between Perceived Organizational Justice in Collegiate Sport Teams and Sport Achievement Motivation in Student Athletes 6315 پوستر
علی مرادی تاثیر تمرین مقاومتی بالاتنه، پایین تنه و ترکیبی بر  عوامل التهابی مردان چاق 7984 پوستر
علی مرادی تأثير يك جلسه فعالیت در دو زمان صبح و عصر بر غلظت ایمونوگلوبین A، کورتیزول، چربي و ليپوپروتئين هاي سرمی مردان دارای اضافه وزن 0403 پوستر
فاطمه غضنفرپور خولنجانی ارتباط و قدرت پیش بینی عملکرد باشگاه های ورزشی با بازاریابی داخلی 7800 پوستر
احسان اسداللهی Causative relation between market orientation and business functioning with mediating role of organizational innovation in sporting goods manufacturing companies in Iran 8651 پوستر
احسان اسداللهی Examine the causal relationship between satisfaction and expectations of product quality and service and After buying sports consumer behavior with mediate role of brand awareness 9274 پوستر
mehrnoush shamiri The effect of perceptual- motor  training on the mirror neurons  activities and behavioral disorders in autism children with high function 0155 پوستر
مریم حیدری بررسی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش 6009 پوستر
مارال صابرنیا بررسی رابطه بازاریابی مستقیم با جذب ورزشکار در باشگاه های بدمینتون استان مازندران 9834 پوستر
آمنه صدری ارتباط نظام یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در فدراسیون های ورزشی منتخب و ارایه  مدل مفهومی 1707 پوستر
وجیهه یزدان نژاد بررسی تاثیر 8هفته تمرین تناوبی بر رکورد 50 متر شناگران زن 4103 پوستر
مهدی باباییان فینه The relationship between the athletic identity and athletic commitment of the Islamic Republic of Iranian Paralympic athletes 0550 پوستر
سحرپاشازاده بررسی اثر کوتاه مدت مصرف نوشیدنی ورزشی حاوی بی کربنات سدیم ,گلوکز,گلوتامین بر رکورد100متر شناگران زن 2047 پوستر
وجیهه یزدان نژاد بررسی اثر تمرینات هایپوکسی برحداکثر تهویه ارادی شناگران زن 2184 پوستر
Fatemeh Sabah Evaluation and review of programs, staffing, facilities and equipment for sports centers Female students in Tehran 0100 پوستر
سحرپاشازاده تاثیر تمرینات هایپوکسی بر تهویه دقیقه ای شناگران زن 9110 پوستر
فرناز امینیان تاثیر تمرینات هایپوکسی بر حجم جاری و تعداد تنفس ناحیان غریق زن 5591 پوستر
مصطفی ملکشاهی نیا بررسی تاثیر پذیری عملکرد سازمانی کارکنان از بازاریابی داخلی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران 3460 پوستر
حسن شفیع زاده بررسی موانع اجرای برنامه استراتژیک ورزش دانشجویی در دانشگاه های استان مازندران 0344 پوستر
فهیمه گلدانی مقدم تحلیلی استراتژیک بر حضور بانوان در استادیوم های ورزشی 6941 پوستر
یاسین فرامرزی کهنه شهری عوامل بیومکانیکی و آناتومیکی خطرآفرین مرتبط با  آسیب رباط صلیبی قدامی (مقاله مروری) 1668 پوستر
حسن شفیع زاده بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با فعالیت بدنی در بین دانشجویان استان مازندران 2187 پوستر
رقیه صدزی نوبخت رابطه¬ی بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی 7408 پوستر
seyedeh Asefeh Hoseini Explain the situation. indicators of tourism marketing in terms of sport and tourism expertism in Mazandaran. 1190 پوستر
راضیه هادی پور مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین پلیومتریک و ثبات مرکزی بر تعادل پویا دختران ورزشکار 6401 پوستر
عبدالاحد دانشی ارتباط ثبات مرکزی با تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران پسر اسکیت باز 2844 پوستر
مهری دارابی تحلیلی بر عوامل موثر بر ادراک از موفقیت ورزشکار 9164 پوستر
حسین پاک نژاد نقش واسطه ای سلامت معنوی بر ارتباط تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان قزوین 1344 پوستر
yasaman esmaeili The effect of HIIT workouts along with taking omega-3 on blood rheology indexes for inactive boys 8014 پوستر
masoud zamani Comparison The Effects of a Session of Aerobic and Anaerobic Exercise on Leukocytes, Hormonal Responses in Young Women 9794 پوستر
فاطمه نصرتی تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر عزت نفس زنان خانه دار کرمانشاه مبتلا به ناهنجاری شانه نابرابر 9931 پوستر
Sahar Hassani Velashejerdi The effect of eight-weeks interval training with zinc sulfate consumption and detraining on pain threshold in morphine dependent rats following withdrawal syndrome 5367 پوستر
نشاط رحیمی تاثیر 12 هفته بازی لی لی بر میزان تعادل ایستا و پویای دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان کرمانشاه 9289 پوستر
بتول گورانی نژاد تأثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر تغییرات فعالیت الکتریکی عضلات همسترینگ در پسران مبتلا به عارضه زانوی پرانتزی 6503 پوستر
غلامرضا شفاعتی چیتگر بررسی  نقش فعالیت بدنی بر کاهش آسیب های ناشی از عدم رعایت اصول ارگونومیک در کاربران رایانه 0908 پوستر
بهشاد پنجه زاده بررسی تأثیرات حمل کوله پشتی یک طرفه و دوطرفه برتغییرات فعالیت الکتریکی عضلات دوقلو، سرینی بزرگ، راست رانی، ساقه قدامی در کودکان پسر 7 تا 12 سال 9564 پوستر
Hassan Sadeghi Comparing the Effects of Conventional Exercise and Exergme on Self-Esteem among Elderly People. 1495 پوستر
Ebrahim mohammad ali nasab Firouzjah Neuromechanic factors associated with non-contact ACL injuries in athletes 9606 پوستر
Masoud Zamani The Effect eight weeks Different Movement Patterns of Resistance Training on leptin, and Hormonal responses in Sedentary Men 2310 پوستر
معصومه حبیبی نژاد Technology and nanotechnology in the sports industry 5726 پوستر
کبری شهابی تاثیر تصویر سازی ذهنی توام با تمرین قدرتی برعملکرد و یادگیری سرویس والیبال در دانش اموزان هنرستانی شهرستان میبد 8709 پوستر
عاطفه مهرابی کرمانی مقایسه سه شیوه تمرین تناوبی شدید (HIIT) ، تداومی متوسط (MCT) و ترکیبی (MCT+HIIT) بر اضافه وزن دانشجویان دختر غیر ورزشکار 9791 پوستر
محسن مفتاح تأثیر مصرف نوشیدنی ورزشی بدون کافئین بر اوج ، حداقل توان و سطوح لاکتات خون ژیمناست کاران نخبه مرد 2031 پوستر
محسن مفتاح بررسي تاثیر تمرينات هوازي بر سطح برخي آنزيم هاي كبدي آلانین آمینو ترانسفراز ( ALT )  ,آسپارتات آمینو ترانسفراز ( AST ) و آلکالین فسفاتاز ( ALP ) در دختران 17- 14ساله غیر ورزشکار داراي اضافه وزن شهرستان سمنان 1960 پوستر
سمیه زلفی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران 2963 پوستر
المیرا گوزل زاده تحلیل رگرسیونی در پیش بینی سلامت اداری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بر اساس شاخص های مدیریت کیفیت جامع 3969 پوستر
Behnaz Hajirezaei The relationship between flat feet and cavus foot with body mass index in girl students 9100 پوستر
سعیده فتاح مدرس Exploring the social power of brands on eagers to buy foreign brands and presenting models (in Tabriz) 6488 پوستر
Shiva Noori The comparison of pronated foot in elite weightlifters, rowers, wrestlers and its association with BMI 3733 پوستر
آمنه مردانی تأثیر تمرینات مقاومتی، استقامتی و ترکیبی برhs-CRP   و پروفایل لیپید در زنان غیر فعال 9458 پوستر
Abolghasem Sakhi Effect of aerobic exercise and green coffee consumption on LXR gene expression, APO B and blood lipid profiles in overweight women 9520 پوستر
امیرحمزه سبزی ارتباط بین تفکر انتقادی با رشد مهارت های بنیادی دانش آموزان 5231 پوستر
ayda gharebashloie 12weeks of aerobic exercise improve plasma levels of beta amyloid 9067 پوستر
نوش آفرین کریم زاده مصطفی آبادی تاثیر یک دوره تمرینات استقامت عضلانی بر سرسختی ذهنی ورزشکاران زن و مرد 9505 پوستر
مهدی مارزلو اثر یک دوره برنامه تمرینی اینتروال تناوبی شدید بر عوامل خطرزای قلبی عروقی (میزان تری‎گلیسیرید، کلسترول تام، فشار خون سیستول و دیاستول و میزان لیپوپروتیین پرچگال و لیپوپروتیین کم چگال) در مردان چاق 4864 پوستر
علی محسنی فر ارتباط مدیریت سازمانی با بازاریابی در مجموعه های آبی سر پوشیده شهرستان بابلسر 9397 پوستر
آیدا قاسمی تاثیر مصرف اسید چرب امگا3 و تمرین هوازی بر آلبومین اوری مردان فعال 4020 پوستر
majid mardaniyan ghahfarrokhi The Effect of Acute Aerobic Exercise after Consumption of four Different Diets on Serum Levels Irisin, Insulin and Glucose in Overweight Men 1272 پوستر
وحید مختارنژاد Relationship between Body Mass Index (BMI) and Body Fat Percentage (BFP), in a group of Iranian Elementary Students: A Correlational Study 0649 پوستر
رابعه احراری تحلیلی بر عوامل موثر بر مسولیت پذیری اجتماعی سازمان های خدمات محور ورزشی 5510 پوستر
Abolghasem Sakhi Effect of aerobic exercises and with and without consumption of green coffee on the serum levels of LDL-c and APO-A1 in overweight women 5262 پوستر
شهین شهبازی بررسی اثر یک دوره تمرینات ترکیبی هوازی عمقی - کششی - ائروبیک، بر روی یک خانم پنجاه ساله مبتلا به آسم 8080 پوستر
Abolghasem Sakhi Effect of aerobic exercises and green coffee  consumption on ABC-A1 gene expression and the serum levels of HDL-c in overweight women 7120 پوستر
اعظم کفاش جودی مقایسه سطوح اومنتین و مقاومت به انسولین دختران چاق نوجوان در هشت هفته تمرین هوازی 1054 پوستر
مصطفی طهماسب پور شفیعی ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان ساری بر اساس مدل بازخورد 360 درجه 8013 پوستر
مصطفی طهماسب پور شفیعی تبیین ارتباط میزان استفاده از IT با درجه تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در ادارات كل ورزش و جوانان استان مازندران 6047 پوستر
رضا قاضی پور بررسی حرکت تنیسور، در ورزش تنیس 3169 پوستر
رضا قاضی پور ورزشی های  سبز و تورهای نسل جدید، درشهرستان شاهرود 7252 پوستر
الله یار عرب مومنی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی و اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های استان اصفهان 5772 پوستر
fatemeh dehghan haghighi lotf abadi The Effect of 8 and 12 Weeks Aerobic Training phosphorylated tau protein Plasma Levels in Elderly Women 0501 پوستر
alireza barari The Effect of saffron extract and aerobic exercise on serum HbA1C and Apolipoprotein A-1 in men with type 2 diabetes. 4972 پوستر
فهیمه رضائی تحلیل و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در منطقه غرب استان مازندران 8493 پوستر
مریم منصف The effect of Regular exercise and nutrition on fat profile and body composition 2294 پوستر
نیوشا مظاهری طهرانی بررسی ارتباط مدیریت دانش وتسهیم فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی 1182 پوستر
امیردانا اثر یک دوره بازی بومی و محلی بر خودپنداره جسمانی دانش آموزان 1415 پوستر
masome ghandehari hosein abadi Comparing the Effects of 6 weeks land and water massage on pain, postural control, falling and quality of life in diabetic patients with peripheral neuropathy 4293 پوستر
اکرم معتمدی رابطه ی بین اعتماد و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی  جدید الاستخدام استان چهارمحال و بختیاری 0808 پوستر
Seyed Amin Papoli Baravati Effect of a Circular Resistance Training Course on Serum levels of Chemerin, Glucose and Insulin Resistance in Overweight and obese Disabled Men 5820 پوستر
Javad Sarvestan Exclusive Review of Balance Tests in Partially Deaf Society Among Endomorph, Endo-Mesomorph and Ectomorph Girls 0130 پوستر
هادی شهرکی the effect of core stability training program in  physical education course on  static and dynamic balance of students 5085 پوستر
Ayyub Babaei Protective effect of interval and continuous training on some markers of depression in rats following a period of chronic unpredictable stress 2823 پوستر
معصومه بقاییان تاثیر کانون توجه بر عملکرد ورزشکاران 9123 پوستر
یوسف رستم پور برنامه ریزی راهبردی بازاریابی در ورزش - دیدگاه کیفیت بهبود زندگی 6180 پوستر
fatemeh deldar mazaraki The effect of teaching physical education school on life skills 7758 پوستر
بهادر عزیزی Investigating the Effective Factors on Web Browsing (Cyber loafing) of Human Resources in Sport Organizations (Case Study Youth and Sports Ministry) 7155 پوستر
علی یعقوبی تأثیر تمرینات تداومی بر سطح پلاسمایی پروتئین فسفوریله تائو و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع 2 1470 پوستر
ساره اشراقی ایوری برند منابع انسانی و منابع انسانی برند در مدیریت ورزشی 5624 پوستر
روح الله موحدی بهروز The Most Effective Measures of Human Resources Management in Sports Federations of Iran 0975 پوستر
پریناز متین فر بررسی اثر تمرینات کاتسو بر میوستاتین عامل مرتبط با هایپرتروفی عضلانی 2656 پوستر
فاطمه زیرراهیان بررسی اثر 8 هفته تمرینات TRX بر تغییرات نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن و چاق 8808 پوستر
ناهید صادقی اثر تصویرسازی ذهنی شنیداری بر اجرا و یادگیری مهارت شوت گلبال نابینایان 0178 پوستر
آرمین گروهی بررسی عملکرد باشگاه های حرفه ای فوتبال دنیا در زمینه پرورش استعداد بازیکنان حوان 4130 پوستر
محمد بیرالوند تاثیر فعالیت ورزشی بر پرخاشگری دانش آموزان 3994 پوستر
Fahime Beheshti Mashhadi The Impact of Social Bonds in Perceived Service Quality and Satisfaction of Water Parks Tourists’ in Mashhad 7135 پوستر
yousef yarahmadi The effect of one session high intensity with functional fatigue on ankle proprioception and dynamic balance in elite male karateka 8811 پوستر
مهدی باباییان فینه رابطه بین کمال گرایی و اضطراب رقابتی در کشتی گیران جوان شهر تهران 3500 پوستر
مهدی باباییان فینه راهکارهای رشد و توسعه ورزش کشتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان کشتی 3803 پوستر
seyed mostafa tayebisani Identify and prioritize the capabilities and potential of sports marketing Golestan Province 0190 پوستر
SEYSD MOSTAFA TAYEBISANI Survey Styles Advertising on Customer Reactions Sports Department Stores 8584 پوستر
معصومه حبیبی نژاد The relationship between the amount of physical activity and body composition Girls in Tehran 7467-2 پوستر
Tahereh Bagherpour The Effects of Aerobic Exercise and Cranberry Consumption on Glycosylated Hemoglobin and Cortisol among Female Diabetic Rats with Streptozotocin 3819 پوستر
بهادر عزیزی Comparative Study of Adhering to Moral Principles and Extra-Role Behavior in the Physical and Non-Physical Education Teachers in Mashhad 8897 پوستر
آنیتا رئوف تاثیر تمرینات استقامتی و انعطاف پذیری در بهبود ناهنجاری اسکلتی عضلانی کمر ناشی از عدم رعایت اصول ارگونومی 9141 پوستر
سید مجتی عسگری بررسی میزان پذیرش برنامه جامع پیشگیری از آسیب (+11) در میان مربیان و بازیکنان فوتبال ایران 0843 پوستر
بنفشه ایمانی بررسی موانع زمانی- امکاناتی، جسمانی-روانی و درون فردی حضور زنان در فعالیت های ورزشی شهرداری منطقه هشت 9526 پوستر
عاطفه تاجیک بررسی نقش تمرینات اصلاحی( پیلاتس) بر آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی زنان سالمند 3586 پوستر
yousef yarahmadi The effect Eight weeks  of suspended exercises on proprioception and movement control lumbo pelvic of subject with non-specific chronic low back pain 6447 پوستر
Mohammad Sadegh Khoshnam The Effect Of 12 Weeks of Aerobic training on Quality Of Life, Quality of Sleep and Happiness of Older Women 9882 پوستر
عارفه کرم الهی تأثیر یک دوره تمرینات آب‌درمانی بر تعادل و حس عمقی مچ پای زنان سالمند شهر خرم¬آباد 4126 پوستر
Elham Karampour The Effect of 12 Weeks of High Intensity Interval Training on Lipid Hormone and Vo2max Obese Girls 6451 پوستر
نادر حامدچمن Investigating The Interaction and Exclusive Effect Of 8 Week β-Hydroxy- β-Methyl Butyrate (HMB) Supplementation And Complex..... 1283 پوستر
نادر حامدچمن Effect of Short-Term Consumption of Herbal Supplementation on Markers of Delayed Onset Muscle Soreness Subsequent to Complex Exercise 6526 پوستر
بصیر حقانی مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب ورزش همگانی درتهران 4003 پوستر
بصیر حقانی رابطه سبک رهبری با مشتری گرایی در باشگاه های ورزشی شهرتهران 3524 پوستر
بصیر حقانی بررسی اخلاق ورزشی در  محیط های ورزش (کمیته ملی المپیک) 6928 پوستر
morteza sadeghi Effect of 12 weeks Rebound Therapy exercise on standing stability of Spinal Cord Injury patients 9286 پوستر
فرزانه رشوند بررسی سطح سرمی بتاتروفین و نیمرخ لیپیدی در افراد ورزشکار در مقایسه با افراد غیر ورزشکار 9813 پوستر
علیرضا مهدی نژاد مقایسه آمیخته بازاریابی در لیگ برتر فوتسال كشور از ديدگاه مديران و کارشناسان 5327 پوستر
علیرضا مهدی نژاد ارتباط بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و احساس خشنودی ورزشکاران تیم های استان خراسان رضوی 4133 پوستر
نوشین خورند تاثیر عصاره سیلوسایبین بر روی کاهش علایم خستگی مزمن در مدل تمرینی استرس اجباری موش های سوری نژاد NMRI 3387 پوستر
zeytoon malekpoor The Effect of 8 Weeks Combined Protocol Sole Massage and Walking on Textured Surface on Control Posture, Falling and Quality of Life in Women Diabetic Neuropathy 3018 پوستر
Farzaneh Bagheri asl The Effect of Bio/Neurofeedback Training on Performance, Audio and Visual Attention of Elite Shooters 6418 پوستر
محمدامین محمدیان ارتباط سفتی مکانیکی با ریسک بروز آسیب 2542 پوستر
elham riahy farsani Comparison of effect of 8 Weeks Traditional andNASM Corrective Exercises on Correction of Postural Flat Foot in Girl Students 2897 پوستر
محمود گل محمدی رابطه بین انگیزش شرکت در فعالیت های ورزشی با کیفیت زندگی مردان ورزشکار 2089 پوستر
جواد شفیعی ده آبادی The Effect of Experiential Marketing to Consumer Purchase Behavior of Sports Products 4892 پوستر
هدیه پاسبانی رابطه بین انگیزش شرکت در فعالیت های ورزشی با سلامت عمومی مردان ورزشکار 0959 پوستر
Mahmoud Hesar Koshki Comparison of Circuit Training Based on Wrestling Techniques with Wrestling Ordinary Training Regarding the Effectiveness on Cortisol, Testosterone and TCR in Young Wrestlers 0151 پوستر
محسن باقری ارتباط بین خورده مقیاس های سلامت عمومی (علائم افسردگی و علائم اضطراب )و عملکرد سازمانی در مسئولین و کارکنان هیت های ورزشی استان فارس 6417 پوستر
Azam Mollanovruzi Effects of 12 Weeks Aerobic Training with Intermediate and Hard Intensity on Body Weight, Body Fat Percentage and Insulin Restistance in Obese Women 6590 پوستر
ابوالفضل برزگر اثر بخشی برنامه آموزش مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی رفتاری بر تنظیم هیجانات بازیکنان مس رفسنجان 4553 پوستر
عبدالله مصلحی بررسی عوامل بازدارنده فساد اداری در ورزش استان مازندران 1161 پوستر
فرناز فخری Meta-analysis of the relationship between economic factors and performance in sports events 8531 پوستر
سیده فاطمه فاطمی The effect of a period of intense aerobic exercise on on inflammatory markers and liver enzymes with silymarin supplement on inactive healthy young mend 3037 پوستر
Ameneh pourrahim The identification and prioritization of the anthropometric, biomechanical and physical-fitness characteristics of the elite boys in 50m butterfly swimming 1048 پوستر
فرشته شلانی تأثیر برنامه جامع گرم کردن فیفا11+ بر قدرت اندام تحتانی در ورزشکاران تیم راگبی بانوان استان کرمانشاه 0815 پوستر
سارا سادات زینال صفت کرمانشاه تاثیر هشت هفته تمرینات آب درمانی و یوگا بر کمردرد زنان سالمند 5167 پوستر
عباس رژه مقایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی کودکان دارای سندرم داون 4144 پوستر
عباس رژه تأثیر تمرینات پیلاتس بر تعادل کودکان دارای سندرم داون 0433 پوستر
محمد کسایی تاثیر مکمل مریم گلی بر درد ناشی از از فعالیت برون گرای شدید در مردان فعال 3950 پوستر
ساره درویش لپاسری اثر تمرین ترکیبی(استقامتی- مقاومتی) بر ترکیب بدن و پروتئین واکنشگرC- معلمان زن دارای اضافه وزن 1683 پوستر
بهاره حاجی علی عسگر طهرانی برسی ارتباط بین میزان فعالیت های فیزیکی و شدت علائم یا ئسگی در زنان کرمانشاه 2730 پوستر
حسین پار بررسی مدل جذب مشتری در گردشگری ورزشی 1724 پوستر
الهام روحانی The relationship between hydrotherapy exercises and the quality of life in neoplastic (cancer) patients referred to the niayesh health club 5892 پوستر
لیلا میرزایی امجد تأثیر تمرینات باراوسل بر وضعيت ستون فقرات و ارتقاء سلامت دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی 0196 پوستر
مریم فیاض تاثیر تمرینات تعدیل شده پیلاتس بر عملکرد مجموعه کمری لگنی  و تعادل در کودکان طیف اوتیسم 5722 پوستر
عظیم صلاحی کجور Explanation of job involvement on the part of corporate identity and job security Sport and Youth offices of Mazandaran province 3555 پوستر
masume habibinejad The relationship between physical activity, sedentary lifestyle and musculoskeletal injuries in Tehran municipal employees 5102 پوستر
parisa namazi The effect of 10 weeks program of injury prevention of FIFA+11 kids on the dynamic balance of the adolescence football players 1160 پوستر
Javad Sarvestan Stretch-Shortening Cycle in Countermovement Jump: Force-Time Curve Variables In Eccentric and Concentric Phases 0253 پوستر
مرضیه مشایخی دوم بررسی تاثیر مسابقات شطرنج انتخابی تیم ملی ، بر غلظت کورتیزول بزاقی 8081 پوستر
monireh ghanavati Effect of Exercise and Ergonomic Interventions on Musculoskeletal Pain and Work Related Risks in Tailors 9419 پوستر
علی حلاجیان بررسی نیاز های ورزشی  شرکت کنندگان در ایستگاه های ورزش شهروندی کلان شهر اصفهان 0113 پوستر
مریم مقدس بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و خلاقیت سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران 8225 پوستر
حمیرا احمدی مجد بررسی ارتباط بین ابعاد ساختار سازمانی و ایجاد کارآفریني در ورزش مطالعه موردی: مدیران ورزشی استان مازندران 9937 پوستر
Masoud yaminifirouz Iran's Scientific Contribution to Sports Science in the World, Asia and Middle East 9438 پوستر
بهرام صالح نیا رابطه بین فرایند  تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیات علمی تربیت بدنی استان اصفهان 1943 پوستر
seyed mojtaba asgari The comparison of (11+) and (modified 11+) warm-up programs on injury prevention, agility and speed dribbling in young male soccer players 9453 پوستر
فاطمه مبینی کشه رابطه ویژگی¬های جمعیت شناختی با نحوه گذران اوقات فراغت کودکان پیش¬دبستانی شهر تهران با تأکید بر فعالیت بدنی 6493 پوستر
سمیه رستمیان دولت شانلو مقايسه تراكم و محتواي مواد معدني استخوان در زنان ميانسال با توجه به سطح فعاليت بدني 2099 پوستر
نسرین نوبهاری مقایسه تاثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر سطح  آنزیم های کبدی زنان میانسال  دارای کبد چرب 9874 پوستر
zeinab mondalizadeh Identifying the dimensions of social entrepreneurship in sport of Iran 5413 پوستر
مهلا روحبخش اجتماعی بررسی مقایسه ی سلامت روان،عزت نفس و کارکرد اجتماعی بین سالمندان ورزشکار و  غیر ورزشکار  مشهد در سال 1395 1745 پوستر
Roohela esmailzadeh The Relationship between children’s attitude toward physical activity and their physical activity levels 3365 پوستر
شیما شهیدی زندی بررسی تاثیر 6 هفته ماساژ درمانی بر میزان اضطراب صفتی – حالتی، شادکامی، افسردگی و اعتماد به نفس دانشجویان دختر دانشگاه شهرکرد 9348 پوستر
عظیم صلاحی کجور Pathology guidance of Physical Education and Sport Sciences theses 0743 پوستر
زهرا افضلی بروجنی The Determination of the Effect of Eight Weeks Yoga Asanas on Score Functional Movement Screen Test Kit of Women Skaters. 2358 پوستر
کیومرث مولادوست تبیين بیانات مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه العالي) در ورزش چوگان 0054 پوستر
کیومرث مولادوست بررسی میزان آگاهی دانشجویان تربیت‌بدنی از ورزش چوگان و شناخت تمایل آنان به رشته‌های ورزشی 5020 پوستر
حامد عرب مقایسه اثر یک دوره تمرینات رایج در مراکز آموزش نظامی و ثبات مرکزی بر مهارت رژهl 3295 پوستر
مجتبی دهستانی اردکانی Effect of Eight Weeks of Walking and Exercising in Water with Different Intensities on Memory of Elderly Men 3663 پوستر
مجتبی دهستانی اردکانی Effect of selected movement program on motor development at girls students 4694 پوستر
ناصر شاهی ارائه مدل توسعه ورزش همگانی استان قم با توجه به تجربیات کلان‌شهرهای ایران 1719 پوستر
سحر صفری صدقی اثر تمرین مقاومتی در آب بر قدرت، ترکیب بدن و تعادل زنان مسن سالم 1856 پوستر
مهناز زرآبادی پور اثر تمرین اینتروال شدید(HIIT)درشرایط هیپوکسی بر IL-6، IL-15سرم پسران نوجوان 7479 پوستر
کبری شهابی بررسی رابطه بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران 9822 پوستر
کبری شهابی تاثير مناسب فرهنگ سازماني بر ارتباط بين رفتار مديريتي، رضايت شغلي و تعهد سازماني 8267 پوستر
کبری شهابی بررسی رابطه وضعیت اقتصادی - اجتماعی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 6470 پوستر
کبری شهابی بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران 7130 پوستر
کبری شهابی اثر تصویر ذهنی برند بر وفاداری مشتریان پوشاک های ورزشی استان تهران 6300 پوستر
Armin Goroohi A comparison between heart disease patients with rehabilitation program, and heart disease patients without the program 3514 پوستر
حامد عرب مقایسه اثر یک دوره تمرینات رایج و ثبات مرکزی بر مهارت تیراندازی 4736 پوستر
محمد رضا نگهبان بررسي وضعيت فني و مهندسي اماکن ورزشي درآموزش و پرورش و نقش آن بر پیشرفت ورزش دانش آموزی 0804 پوستر
جواد چراغیان مقایسه اثر یک دوره تمرین طناب¬زنی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و حرکتي بین دانش¬آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی 0986 پوستر
سمیرا یوسفی aquatic exercises improves the body composition,lower body strength and balance among elderly depressed males 2759 پوستر
بهاره حاجی علی عسگر طهرانی مروری بر اثر تمرینات ورزشی بر عملکرد قلب بیماران قلبی و عروقی 6229 پوستر
zahra entezari Effect of modeling on upper limb coordination variability in basketball free throw skill 7169 پوستر
روح الله اسماعیل زده انگیزش فعاليت¬هاي اوقات فر اغت پسران بر اساس شیوه¬های فرزند پروری والدین مطالعه موردی (شهرستان شهرکرد) 4070 پوستر
جواد هراتی تمرینات بدنسازی می‌تواند به ناهنجاری‌های بالاتنه منجر شود 0948 پوستر
Javad Harati The relationship between FMS, core stability and 200m swim time in Adolescent swimmers 9547 پوستر
سعیده جزینی درچه تاثیر بازی کامپیوتری بریادگیری مهارت پرتاب دارت 9989 پوستر
حسین پار بررسی ارتباط بین شاخص¬های التهابی و عضلانی پس از یک وهله تمرین برونگرا 1738 پوستر
علی کروکی بررسی رابطه هوش تجاری و مدیریت دانش مدیران باشگاه های ورزشی شهر کرمان 7361 پوستر
معصومه عزیزی مقایسه اثر دو شیوه تمرینی هوازی و مقاومتی بر سطح استرس اکسیداتیو زنان چاق دارای دیابت نوع 2 7229 پوستر
یوسف رستم پور آیا انگیزه کسب اطلاع  مصرف کنندگان تاثیری بروفاداری آنها 9657 پوستر
لیلا میرزایی امجد بررسی برنامه نرم افزار تلفن همراه بر ارتقاء سلامت دانش آموزان دختر 3359 پوستر
سمیه آینه چی بررسی تحلیلی سريال هاوفیلم هاي تلويزيون وسینماي ايران با رويکرد توسعه ورزش ازديدگاه تهیه كنندگان 7614-2 پوستر
Ali Arjmandpanah The effect of an exhaustive training session along with Beta-Alanine supplementation on the isocapnic buffering, hypocapnic hyperventilation phases and  male swimmers record 3535 پوستر
Daniel Tarmast Effect of a Sago–Soy Combined Supplementation on 20-km Cycling Time Trial Performance in the Heat 9848 پوستر
عبدالله مصلحی بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی در تیم‌های حاضر در لیگ کبدی کشور 1530 پوستر
Hassan Daneshmandi Analysis of the hip Range of Motion in football and basketball players and Non-Athletes 5868 پوستر
Saeid Bahiraei Physical fitness and physical activity in children with Down syndrome 3691 پوستر
عظیم صلاحی کجور Pathology of sports tourism industry in Mazandaran province using three-dimensional theory 9819 پوستر
سید مصطفی سراب زاده مقایسه ی تمرینات باند کشی و مقاومتی ایزوتونیک بر شاخص های  هدایت عصبی و قدرت عضلانی بیماران زن نوروپاتی 5547 پوستر
Elahe Azizan The effect of 8 weeks Pilates training and Aromatherapy- massage with rose oil on primary dysmenorrhea in high school girls 4706 پوستر
مصطفی رضایی مروری بر شاخصهای ورزشی اثر گذار بر اقتصاد 5451 پوستر
علی کشتی آرای بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی ناحیه مرکزی و تحتانی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (مقاله مروری) 7337 پوستر
بهادر عزیزی Identification and Prioritization of the Factors Affecting the Productivity of Employees in General Administration Sports and Youth in North Khorasan 9704 پوستر
vahid mokhtarnezhad aghdash The effect of 12 weeks of resistance training specifically designed bioelectrical impedance indices and resting blood pressure of 80 outstanding high school male athlete NGOs Tehran Region 2 1155 پوستر
محمدرضا سعادتی اثربخشی ورزش بر میزان عزت نفس، شادکامي و کيفيت زندگي نوجوانان بدسرپرست پسر15 تا 18سال تهران 3706 پوستر
Mahvash Ranjbar Attitude of Iranian Pregnant Women towards Antenatal Exercise 6394 پوستر
علیرضا مهدوی تأثیر تاکتیک های مدیریت تصویر پردازی برعملکرد کارکنان سازمان های ورزشی 7336 پوستر
امیر فیاض زاده آسیب شناسی راهبردی والیبال در استان سیستان و بلوچستان و تدوین استراتژی¬های توسعه آن 9228 پوستر
Daniel Tarmast Effects of Aerobic Exercise on Psychological Aspect of Quality of Life among Sedentary Middle-Aged Women 1905 پوستر
فرهاد رجبي بررسي تکرار پذيري درون و برون آزمونگر کايفومتر ايراني در اندازه گيري کايفوز سينه اي 4488 پوستر
Mohsen Ahmadi Investigating Factors Affecting the Staff Adoption of Information Technology in Martial Arts Federation 0923 پوستر
محدثه محمدی فعالیت بدنی و تغذیه 3117 پوستر
آزاده علی پور نقش یوگا در بهبود سرطان پستان 4243 پوستر
ندا کابینی کهن :رابطه ی بین سابقه ی نواختن و برخی اندازه های آنتروپومتریک با درد، خطرات سلامت و ناهنجاری های عضلانی-اسکلتی در نوازندگان پیانو و ارائه ی راهکارهای پیشگیرانه 0297 پوستر
Seyyed Mostafa Sarabzadeh The Effect of Six Weeks Tai Chi Trainings on the motor skills of Teenagers with Autism Disorder 3026 پوستر
شمامه زمانی Relationship Communication skills coaches whit creativity Handball players of the Premier League 6399 پوستر
مهدی پاشایی شناسایی فرصتهای شغلی و کارآفرینی در ورزش استان اردبیل 6178 پوستر
یگانه سلیمانی رابطه بین کمال گرایی و جهت گیری مذهبی وشادکامی در ورزشکاران مرد کاراته کا 7395 پوستر
محمد حسن مجلسی ارتباط نحوه گذراندن اوقات فراغت با خود نظم بخشی و جهت گیری هدف در جودوکاران و جوجیتسوکاران حرفه ای 8373 پوستر
Shiva Noori Comparison of plantar pressure distribution patterns between Iran national weightlifter, rower and wrestler athletes 7276 پوستر
Seyed Amin Papoli Baravati Effect of eight weeks resistance and endurance training on serum levels of vaspin and Anthropometric indicators in obese and overweight young men 3443 پوستر
بهمن شمشادی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله ،مردان دیابتی نوع دو 3707 پوستر
محسن نیازی Effect of eight weeks of aerobic and plyometric training on some indices of oxidative stress and antioxidant capacity 15 to 17 years of soccer players 0655 پوستر
پروانه یوسف قنبری چاقی و تمرینات ایزومتریک (تاثیر هشت هفته تمرینات ایزومتریک بر شاخص توده بدن زنان میان سال چاق شهر دزفول) 3626 پوستر
فوادنیک نسب تأثیر آموزش ویژگی‌های مراحل رشد حرکتی به والدین کودکان 2 تا 7 سال بر حرکات بنیادی آنان 0008 پوستر
فوادنیک نسب بررسی تأثیر بازی‌درمانی بر عزت‌نفس کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی 7832 پوستر
اکرم محمودپور تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس همراه با ماساژ درمانی بر نیم رخ لیپیدی سرم و کیفیت زندگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس 2250 پوستر
شهرام علم شناسایی و تبیین عوامل مؤثر برروند تجاری¬سازی خدمات باشگاه¬های فوتبال شهر اهواز 5868-2 پوستر
محمد علی سیاوش مقدم رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش آموز 8 تا 10 ساله 4725 پوستر
راضیه علی نژاد امکان سنجی توانمنديهاي  عوامل داخلي گردشگری ورزشی استان مازندران 9457 پوستر
Vahid Shojaei FEASIBILITY OF INTERNAL FACTORS OF MAZANDARAN PROVINCE TOURISM SPORT ABILITIES 8120 پوستر
ندا طاهری زاده تاثیر هشت هفته تمرین پیاده روی تند، زیره سیاه و ترکیبی از هر دو بر نیمرخ لیپیدی و توده بدنی دختران دارای اضافه وزن) 5379 پوستر
سید حمیدرضا اشرفی ارتباط بین درک برخی از ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات با آموزش جامعه ورزشی استان خوزستان 8066 پوستر
narges aliniya Comparison of the effects of plyometric and resistance circuit training on body mass index and physical fitness of male teenage student volleyball players 7130-2 پوستر
reza azimi Estimation of Stature from Dynamic Footprint by Pedography 7295 پوستر
رضا معتمدی مطالعه تعادل مردان و زنان در دامنه سنی 60 تا 79 سال 5795 پوستر
Mohsen Jafari Effect of eight weeks aerobic exercise on level of depression in young female teachers 4769 پوستر
Mohsen Jafari Comparison of Health Status of Lumbar Vertebrates and Thigh Bones between  Female Volleyball Players and Nonathletes 2829 پوستر
Mohsen Jafari Accuracy of hip circumference in risk prediction of coronary heart disease in middle aged men and women 2644 پوستر
Mohsen Jafari Anthropometric Ratios and Hypertension in Middle Aged Men 6347 پوستر
محمدعلی سالیانه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در فضای سبز بر کاهش علائم اختلال بیش فعالی دختران با نقص توجه 7 تا 11 ساله 7724 پوستر
شهرام عظیمی بررسی عوامل موثر بر عدم مشارکت زنان شهر کرمانشاه در فعالیت های ورزشی 5709 پوستر
شهرام عظیمی نقش عوامل فرهنگی ،اجتماعی بر مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی 6071 پوستر
یوسف رستم پور رابطه بین تعهد رابطه مند و رفع تعارض با رضایت مشتریان کالاهای ورزشی در استان آذربایجان غربی 4460-2 پوستر
لیلا حسینیان بررسي تاثير وضعيت آب زدايي ،آب طبيعي و بيش آب دهي بدن بر  بر توان هوازي ، غيرهوازي و شاخص خستگي در دختران فعال 9372 پوستر
طیبه بهزادی ارتباط بین شاخص های تن سنجی و شاخص خستگی توان بی¬هوازی در دانشجویان دختر جوان ورزشکار دانشگاه شیراز 5336 پوستر
الهام جمالی The effect of high-intensity interval training (HIIT) on resistin gene expression in visceral adipose tissue in obese male rats 7897 پوستر
Ozkan ISIK Evaluation of Effective Demographic Variables in Competition Performances of Turkish Wrestling Referees using Logistic Regression Analysis 6982 پوستر